top of page

Bakış Açısı Katar.

Facebook Cover Photo.png
Uzmanlarımız
Adult and children hands holding brain with puzzle paper cutout, autism, memory loss, deme

Uzmanlarımız

Avrupa Akredite EMDR Terapisti Seçkin Uğurcan

Seçkin Uğurcan

Psikolog

Avrupa Akredite EMDR Terapisti

Yetişkin Danışmanlığı

Emdr terapisti

Tutku Uyarağalar

Uzman Klinik Psikolog

Yetişkin Danışmanlığı

deniz_edited.jpg

Deniz Sinanoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Yetişkin Danışmanlığı

Avrupa Akredite EMDR Terapisti

 Bengü Aydınalp

Uzman Psik. Dan. / Aile Danışmanı

Avrupa Akredite EMDR Terapisti

Yetişkin ve Çift ve Aile Terapisti

emdr teraspisti

Bilge Kıvrak

Uzman Klinik Psikolog

Ergen ve Yetişkin Danışmanlığı

 Özgeçmişler 

25399187_10213785219197522_1395150118591991141_n.jpg

Seçkin Uğurcan

Psikolog

Avrupa Akredite EMDR Terapisti

Smyrna Kurucu Psikolog

Aile Danışmanı

seçkin cv

Özgeçmiş

2008 yılında %100 devlet bursu alarak Bahçeşehir Üniversitesi'nde başladığı Psikoloji Lisans eğitimini,  Reklamcılık Bölümü ile Çift Anadal ve Stratejik Halkla İlişkiler Programı ile yandal yaparak, 2015 yılında tamamlamıştır. Bu süreç içerisinde, 2011 - 2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Belçika'da Antwerp Üniversitesi'nde eğitim almıştır. 2012 yılının Temmuz-Eylül ayları arasında ise, Güney Kore'de Kyunsung Üniversitesi'nde eğitim almıştır. 2013 - 2014 eğitim-öğretim döneminde, İspanya/Barselona şehrine %100 devlet bursu desteği ile giderek, Scubacrowd şirketinde iletişim alanında staj yapmıştır.

 

2015 yılında  ABD üniversitelerinden San Diego State Üniversitesi'nde ilgili alanlarda eğitimlerini tamamlamıştır. Kurucumuz Psk. Seçkin Uğurcan, ileri düzeyde İngilizce dil becerisine sahiptir  ve  İngilizce terapi yapabilmektedir. Ayrıca, akademik çalışmalarına da devam eden Psk. Seçkin Uğurcan'ın Uluslararası Düzeyde Hakemli Dergi tarafından yayımlanan bir makalesi bulunmaktadır, bu makalenin konusu  ise;

 

- Nomofobinin (Telefonsuz Kalmaktan / Olmaktan Korkma) üniversiteye adaptasyon ile yordayıcı etkisinde, bilinçli farkındalık değişkeninin aracı etkisi https://www.researchgate.net/profile/Tarik_Gandur/publication/322245848_The_Mediator_Effect_of_Mindfulness_Awareness_on_The_Relationship_Between_Nomophobia_and_Academic_University_Adjustment_Levels_in_College_Students/links/5a4e15ad458515a6bc6ead27/The-Mediator-Effect-of-Mindfulness-Awareness-on-The-Relationship-Between-Nomophobia-and-Academic-University-Adjustment-Levels-in-College-Students.pdf

 

Avrupa Akredite EMDR Terapisti Seçkin Uğurca, Türkiye'de düzenlenen ilk ulusal EMDR kongresinde, Türkiye EMDR Derneği Başkanı ve ilk EMDR Terapisi Eğitmeni olan Uzm. Klinik Psikolog Emre Konuk ile, EMDR'da Yeni Bir Teknik: Flash isimli workshop'u beraber düzenlemiştir. 

Aldığı Eğitimler: 

​​​​​​​

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapi​ Eğitimi 

 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

 • Şema Terapi Eğitimi

 • Aile Danışmanlığı Eğitimi 

 • EMDR I. Düzey Eğitimi

 • EMDR II. Düzey Eğitimi

 • EMDR'da Bilişsel, Gelişimsel, Duygusal ve Somatik Müdahaleler

 • ​Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR 

 • Cinsel Terapi Eğitimi​

 • Çift ve Aile terapisinde Terapötik Kartların Kullanımı​

 • Stratejik Aile Terapisi​

Ekran Resmi 2018-11-18 18.40.51.png

Bengü Aydınalp

Uzman Psikolojik Danışman

Avrupa Akredite EMDR Terapisti

Aile Danışmanı

bengü cv

Özgeçmiş

Uzman Psikolojik Danışman Bengü Aydınalp,1983 yılında Ankara’da doğmuştur.2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden onur derecesiyle  mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra danışmanlık merkezlerinde danışmanlık yapmayı sürdürmüş aynı zamanda köklü eğitim kurumlarında psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

​Mesleki gelişimini Oyun terapisi eğitimi, aile danışmanlığı eğitimi, çözüm odaklı kısa süreli terapi, CAT- TAT, Bir İnsan Çiz- projektif değerlendirme testleri, bilişsel değerlendirme eğitimleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğuna müdahale, kayıp ve yasla çalışma, travmaya müdahale, dışavurumcu sanat terapisi, transaksiyonel analiz ve psikanalitik ve psikodinamik psikoterapi eğitimleri ile devam ettirmiştir. Ayrıca Yunanistan Psikologlar Derneği’nden almış olduğu psikofizyoloji alanındaki eğitimlerini tamamlamıştır. Halen Psikodinamik psikoterapiler alanında eğitimlerine devam etmektedir. Anne babalık dinamikleri üzerine anne- babalarla çalışan bir grupta koterapist olarak görev yapmıştır. 

 

Central Florida Üniversitesi’nden almış olduğu Mindfulness eğitimlerini tamamlamıştır. Yetişkinlerle, Mindfulness Temelli Stres Yönetimi ve duygusal yeme konularında grup çalışmaları yürütmektedir.

Çocuk, ergen ve ailelere yönelik sistemik ve dinamik yaklaşımı kullanarak psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Çalışmalarında, çözüm odaklı terapi, sistemik terapi, sanat terapisi ve transaksiyonel analiz yaklaşımlarından ve tekniklerinden faydalanmaktadır.  

Okullarda ve çeşitli kurumlarda, etkili iletişim, çocukluk çağı sorunları ve çözüm önerileri, aile içi iletişim, anne- baba tutumları, ebeveynlik, anne olmanın dinamikleri vb. konularda seminerler vermektedir.

 

Aldığı Eğitimler:

 • EMDR I. ve II. Düzey Eğitimi

 • -Stratejik Aile Terapisi Eğitimi

 • Aile Danışmanlığı Eğitimi

 • Psikodinamik Psikoterapiler

 • Oyun Terapisi

 • Çözüm Odaklı Terapi

 • Sistemik Aile Terapisi

 • Sanat Terapisi

 • Mindfulness / Bilinçli Farkındalık Terapi Tekniği

 • Transaksiyonel Analiz

betül cv
9ed4a2fa-e7d8-44f4-9761-51dbf39cf84e.jpg
9ed4a2fa-e7d8-44f4-9761-51dbf39cf84e.jpg

Tutku
Uyarağalar

Uzman Klinik Psikolog

Yetişkin Danışmanlığı

tutku cv

Özgeçmiş

 

1993 yılında İzmir’de doğmuştur. %50 başarı bursu ile başladığı Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince 2013-2014 yılının bahar döneminde Hollanda’nın Tilburg kentindeki Tilburg Üniversitesi’nde eğitim almıştır. 2015 yılının Ağustos ayında İzmir Eşrefpaşa Hastanesi psikiyatri servisinde staj yapmıştır.  

2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisansı sırasında Özel Fransız Lape Hastanesi’nde 9 aylık staj programını tamamlamıştır. Aynı zaman diliminde Us Psikiyatri bünyesinde süpervizyon eşliğinde danışan görmüştür. 

 

2018 yılının Ekim-Aralık ayları arasında bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların aileleriyle çalışmıştır.

 

2019 yılında yüksek lisans programından “Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Sosyal Kaygı ile İlişkisinde Kişisel ve Kişilerarası Duygu Düzenlemenin Rolü” konulu tezini sunarak mezun olmuştur. 

 

Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Şema Terapi ekollerini kullanmaktadır. 

 

Aldığı Eğitimler:

 • Bilişsel ve DAvranışçı Terapi Eğitimi

 • Şema Terapi Eğitimi

 • EMDR I. Düzey Eğitimi

 • EMDR II. Düzey Eğitimi   

 • Mindfulness Eğitimi

 • MMPI Test Eğitimi

image1.jpeg

Bilge 
Kıvrak

Uzman Klinik Psikolog

Ergen ve Yetişkin Danışmanlığı

bilge cv

Özgeçmiş

 

Bilge Kıvrak, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ortaokulda İzmir’e taşınıp, lise eğitimini İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi’nde tamamlamıştır. Psikoloji Lisansını Yaşar Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlayıp 2019’da mezun olmuştur. Lisans yılları boyunca çeşitli akademik ve klinik stajlar yapıp, psikoloji kulübünde aktif görev almıştır. Lisans yıllarının Şubat 2017- Şubat 2019 zaman aralığında Assc.Prof.Dr.Elif Durgel Jagtap  ve Assc.Prof.Dr.Evrim Güleryüz hocalara Psikolojide Akademik Makale Yazımı, Gelişimsel Psikoloji ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme derslerinde gönüllü asistanlık yapmıştır. Ekim 2017-Şubat 2018 döneminde klinik stajını Smyrna Psikoloji’de tamamlamış, takip eden süreçte Smyrna Psikoloji’de birçok terapi eğitimine katılmış, Psk.Seçkin Uğurcan’a asistanlık yaparak Mentor-Mentii öğretisiyle psikolojide farklı terapötik yaklaşımlar ve klinik görüşme alanlarında kendini geliştirmiştir.

 

Eylül 2019’da Londra'da kısmi burs kazanarak London South Bank Üniversitesi’nde Akıl Sağlığı ve Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamıştır. Toplum akıl sağlığı, biopsikososyal ve bilişsel davranışçı yaklaşım ile yetişkin birey ve grup terapileri üzerine hem araştırma hem pratik odaklı bir eğitim almıştır. Yüksek lisans tezini ‘Akıl sağlığı alanında çalışan bireylerin kendilerinde farkettikleri kişisel (karakteristik) değişimler’ üzerine James Binnie süpervizörlüğünde yazmıştır. Mayıs 2021’de yüksek merit derecesiyle master eğitimini tamamlamıştır.

 

2020 Şubat ayında master stajı olarak Likewise isimli akıl sağlığı kuruluşunda akıl sağlığı destek görevlisi olarak çalışmaya başlamış, stajından sonra kurumun isteği üzerine orada gönüllülüğünü sürdürerek 15 ay boyunca Londra’da yaşayan göçmenlere bağımsız yaşam ve psikolojik destek vermiştir.

 

 

Haziran 2020’den bu güne online terapi hizmeti vermektedir. Yetişkinlerle çalışmaktadır.

 

Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı ve Çözüm Odaklı Terapi ekollerini kullanmaktadır. 

 

 

Aldığı Eğitimler;

 

 • Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı Klinik Görüşme

 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

 • EMDR I. Düzey Eğitimi

 • Yas Süreci Danışmanlığı

 • Bel Ağrıları ile Bilişsel Davranışçı grup terapisi ile çalışmak

deniz_edited.jpg

Deniz Sinanoğlu

Uzman Klinik Psikolog

Yetişkin Danışmanlığı

deniz cv

Özgeçmiş

1991 yılında Çanakkale’de doğmuştur. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince İtalya’da Torino Üniversitesi’nde eğitim alma fırsatı yakalamıştır. Lisans stajlarını Sırbistan’ın Belgrad kentinde Cika Boca Childhood Cancer Association ve Erenköy Ruh ve  Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Yine Balkan bölgesinde gerçekleştirilen çocukluk kanseri ile ilgili kongrede (Hocu Da Znam) görev almıştır. Lisans eğitimi boyunca Young Guru Academy’nin liderlik programına seçilmiş, böylece çocuk-ergen-yetişkinlerle gerçekleştirilen birçok projede görev yapmıştır.

 

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisansı sırasında stajını Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde yapmıştır. Merkez bünyesinde süpervizyon eşliğinde yetişkinlerle psikoterapi seanslarını yürütmüştür. Şu anda “Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Covid19 Psikososyal Etkilenme Ölçeği” adlı tez çalışmasına devam etmektedir.

 

2017 yılından itibaren çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde otizm, zihinsel yeti eksikliği, down sendromu, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi tanılara sahip çocuklarla ve aileleriyle çalışmıştır. Ardından çeşitli psikoterapi merkezlerinde çocuklarla oyun terapisi seanslarını, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi seanslarını yürütmüştür.

 

Şu anda yetişkinlerle psikoterapi seanslarına online olarak devam etmektedir. Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve EMDR ekollerini ağırlıklı olarak kullanmaktadır. 

 

Aldığı Eğitimler:

Bilişsel Davranışçı Terapi

EMDR I. Düzey Eğitimi

Şefkat Odaklı Terapiyle Kaygının Üstesinden Gelmek

Deneyimsel Oyun Terapisi

Çocuk Gelişimi Eğitimi

ekn cv
bottom of page